Statybų techninė priežiūra

Statinių Statybos techninė priežiūra, kas tai?

Statinio statybos techninė priežiūra yra statybos kontrolė nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.
Priežiūros tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutartį, įstatymus, kitus teisės aktus, normatyvinius statybos techninius dokumentus, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Ar statybos priežiūra yra privaloma?

Taip, statybos techninė priežiūra yra privaloma,nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių bei statinio nuosavybės formų, išskyrus I grupės nesudėtingus statinius. Šis reikalavimas netaikomas atliekant statinio paprastąjį remontą.

Ką siūlome Mes?

Mūsų paskirti atestuoti specialistai:

• tikrina, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
• kontroliuoja statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę;
• tikrina atliktų statybos darbų kokybę bei mastą;
• tikrina ir priima paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas,
• dalyvaujai išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
• kartu su rangovu rengiame statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus ir dalyvaujame statinį pripažįstant tinkamu naudoti;
• atlieka bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoją specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

Mūsų tikslas – sklandžios ir kokybiškos statybos!

 
^ Designed by Vivid Night