Statinių techninė prežiūra

Statinių techninė priežiūra, kas tai?

Statinio techninė priežiūra, tai nuolatinis statinio būklės tikrinimas ir vertinimas. Jos tikslas – užtikrinti ,kad  statinys, jo būklė nekeltų pavojaus statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais ten esančių žmonių sveikatai, gyvybei arba  aplinkai.

Ar statinio techninė priežiūra yra būtina visiems pastatams?

Taip, statinių techninė priežiūra privaloma visiems pastatams.

Kada reikia pradėti statinio techninę priežiūrą?

Statinio priežiūra prasideda, užbaigus jo statybą ir (ar) nustatyta tvarka pripažinus statinį tinkamu naudoti

Kas yra sudaro statinio techninę priežiūrą?

  • nuolatinis statinio būklės stebėjimas;
  • statinio periodinės ir specializuotos apžiūros;
  • pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas;
  • remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas

 

Nuolatinis statinio būklės stebėjimas, kas tai?

Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė.

Nuolatinis statinio būklės stebėjimas atliekamas ne rečiau, kaip kartą per mėnesį.

Statinių periodinės ir specializuotos apžiūros, kas tai?

  • kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros;
  • neeilinės apžiūros;
  • esamo statinio statybiniai tyrinėjimai;
  • auditas (energetinis, ekonominis ar pan.);
  • kitos papildomos apžiūros.

Ką siūlome Mes?

UAB „Antikus“ atlieka visas statinių priežiūros funkcijas:

 
^ Designed by Vivid Night