Statinių neeilinės apžiūros

Statinių neeilinė apžiūra kada ji atliekama?

Neeilinė apžiūra yra atliekama:

  • po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų, sprogimų ir pan.);
  • po statinio ar atskirų jo konstrukcijų griūties;
  • po kitų įvykusių reiškinių sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas;
  • taip pat keičiantis statinio naudotojui ar techniniam prižiūrėtojui;

Kas yra daroma atliekant statinio kasmetinę apžiūra?

Neeilinių apžiūrų metu detaliai apžiūrimos ir tikrinamos pagrindinės statinio konstrukcijos, inžinerinė įranga, nustatomas statybinių tyrinėjimų poreikis, pastato defektai ir remonto darbų poreikis, įvertinama nuolatinių stebėjimų kokybė.

Apžiūros metu atlikti statinio būklės įvertinimai yra aprašomi:

Ar ši apžiūra reikalinga mano būsto, mano įmonės pastatams?

Taip.

Neeilinių apžiūrų nereikia atlikti tik šiems statybos reglamente nurodytiems statiniams: Nesudėtingi statiniai, taip pat 1–2 butų gyvenamieji namai ir jiems priklausantys bei statiniai, esantys kaimo namų valdoje, taip pat įrašyti į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatai.

Ką siūlome Mes?

  • detaliai apžiūrėsime patikrinsime pagrindines statinio konstrukcijas ir inžinerinę įrangą;
  • nustatysime statybinių tyrinėjimų poreikį, pastato defektus ir remonto darbų poreikį;
  • įvertinsime nuolatinių stebėjimų kokybę;

Apžiūros metu atliktus statinio būklės įvertinimus aprašysime:

Jeigu apžiūros metu pastebimi dideli defektai vykdome:

  • defektų priežasčių nustatymą (ekspertizes);
  • nustatytų defektų pašalinimo projektavimą;
  • organizuojame statinio techninės priežiūros vykdymo metu pastebėtų trukumų šalinimą.
 
^ Designed by Vivid Night